Opłata rekrutacyjna

Wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia obowiązujące w roku akademickim 2018/2019 wynosi 85 zł, (chyba że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali inną – niższą niż 85 zł – maksymalną stawkę opłaty). 

Opłatę należy wpłacić na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na blankiecie przelewu wygenerowanym przez system IRK.

UWAGA!

Jeżeli kandydat złożył kilka formularzy na różne kierunki studiów powinien wnieść opłatę za każdy z nich. 
Kandydatom nie przysługuje zwrot opłaty rekrutacyjnej, jeśli: 
- rezygnują z aplikowania na wybrany kierunek/specjalność;
- nie zostaną zakwalifikowani na wybrany kierunek/specjalność studiów;
- nie spełnią warunków rekrutacji.