Opłata za legitymację

Uwaga!

Do wydania Elektronicznej Legitymacji Studenta/Elektronicznej Legitymacji Doktoranta niezbędne jest posiadanie poprawnego zdjęcia w systemie dziekanatowym uczelni. Opłatę w wysokości 17 zł należy przelać na konto 82 1240 5918 1111 0010 4480 8050  (tytułem: imię i nazwisko z dopiskiem ELS/ELD).

Dane odbiorcy:

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

ul. Miodowa 21 c

00-246 Warszawa