Opłaty za studia podyplomowe

Słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do uiszczania opłat za studia, których wysokość określa Zarządzenie Rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w terminie ustalonym przez Dziekana, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia zajęć w danym semestrze.
 
Organizacja i zarządzanie oświatą (studia 2-semestralne) 
Odpłatność za studia podyplomowe: 3000 zł
Terminy wnoszenia opłat:
– I rata 1500 zł do 30 września 2017 r.
– II rata 1500 zł do 15 lutego 2018 r.
Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 2800 zł.
Cena dla absolwentów ChAT (także dla uczestników i absolwentów innych studiów podyplomowych prowadzonych w ChAT) wynosi 2800 zł (2 x 1400 zł). 
 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia 3-semestralne, kwalifikacyjne) 
Odpłatność za studia podyplomowe: 3300 zł
Terminy wnoszenia opłat:
– I rata 1100 zł do 30 września 2017 r.
– II rata 1100 zł do 15 lutego 2018 r.
– III rata 1100 zł do 30 września 2018 r.
 Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 3000 zł.
 
Asystent rodziny (studia 2-semestralne)
Odpłatność za studia podyplomowe: 2500 zł
Terminy wnoszenia opłat:
– I rata 1250 zł do 30 września 2017 r.
– II rata 1250 zł do 15 lutego 2018 r.  
 
Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie
Odpłatność za studia podyplomowe: - 3300 zł
Terminy wnoszenia opłat:
- I rata 1100 zł do 30 września 2017 r. 
- II rata 1100 zł do 15 lutego 2018 r.
- III rata 1100 zł do 30 września 2018 r.
Przy jednorazowej wpłacie cena studiów podyplomowych wynosi 3000 zł. 
Absolwenci i studenci ChAT wnoszą opłatę za studia w wysokości 3000 zł (3 x 1000 zł)